Cách Giới Hạn Thời Gian Sử Dụng PC trên Windows 10

Rate this post

Kiểm soát của phụ huynh trong Windows 10 khá chắc chắn, nhưng để sử dụng chúng, bạn phải thiết lập cả gia đình bằng tài khoản Microsoft và bạn phải tạo tài khoản con cụ thể cho con bạn. Nếu bạn thích sử dụng tài khoản cục bộ thông thường, bạn vẫn có thể đặt giới hạn thời gian cho khoảng thời gian mà bất kỳ người dùng không phải là quản trị viên nào có thể sử dụng máy tính. Đây là giải pháp mà Followeek đề xuất cho bạn.

Bạn sẽ đặt giới hạn thời gian cho người dùng tại Command Prompt. Để mở Command Prompt, nhấp chuột phải vào menu Start (hoặc nhấn Windows + X), chọn “Command Prompt (Admin)”, sau đó nhấp vào Yes để cho phép nó chạy với các đặc quyền quản trị.

tl_start

Lệnh đặt giới hạn thời gian cho người dùng theo cú pháp sau:

net user <username> /time:<day>,<time>

Đây là cách hoạt động của từng phần của lệnh:

  • Thay thế <username> với tên của tài khoản người dùng bạn muốn giới hạn.
  • Thay thế <day> với ngày bạn muốn đặt giới hạn. Bạn có thể viết tên đầy đủ của các ngày hoặc sử dụng các chữ cái đầu tiên Su, M, T, W, Th, F, Sa.
  • Thay thế <time> với phạm vi thời gian sử dụng định dạng 12 giờ (3 giờ sáng, 1 giờ chiều, v.v.) hoặc 24 giờ (03:00, 13:00, v.v.). Bạn chỉ có thể sử dụng thời gian với gia số một giờ, vì vậy đừng thêm bất kỳ phút nào vào thời gian.

Vì vậy, ví dụ: giả sử bạn muốn hạn chế tài khoản người dùng có tên Simon chỉ được sử dụng máy tính từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều vào Thứ Bảy. Bạn sẽ sử dụng lệnh:

net user simon /time:Sa,8am-4pm

tl_cmd1

Bạn cũng có thể chỉ định phạm vi ngày có cùng giới hạn thời gian bằng cách tách các ngày bằng dấu gạch ngang. Vì vậy, để giới hạn người dùng chỉ sử dụng máy tính vào các ngày trong tuần từ 4:00 chiều đến 8:00 tối, bạn có thể sử dụng lệnh:

net user simon /time:M-F,4pm-8pm

tl_cmd2

Hơn nữa, bạn có thể xâu chuỗi nhiều giới hạn ngày / giờ với nhau bằng cách phân tách chúng bằng dấu chấm phẩy. Hãy đặt hai giới hạn thời gian mà chúng ta đã áp đặt trước đó lại với nhau trong cùng một lệnh:

net user simon /time:Sa,8am-4pm;M-F,4pm-8pm

tl_cmd3

Sử dụng cùng định dạng này, bạn cũng có thể chỉ định nhiều phạm vi thời gian trong cùng một ngày. Ví dụ: lệnh này giới hạn người dùng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng và 4 giờ chiều đến 10 giờ tối vào tất cả các ngày trong tuần:

net user simon /time:M-F,6am-8am;M-F,4pm-10pm

tl_cmd4

Bạn cũng có thể xóa các hạn chế khỏi người dùng bằng cách chỉ định mọi lúc:

net user simon /time:all

tl_cmd5

Cuối cùng, nếu bạn sử dụng lệnh nhưng để trống thời gian (không nhập gì sau time: phần), người dùng sẽ không bao giờ có thể đăng nhập. Ngoài ra, nếu bạn cần hiển thị thời gian bạn đã đặt cho người dùng, bạn chỉ cần nhập net user theo sau là tên tài khoản:

net user simon

tl_cmd6

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

You might also like