Danh mục: Chia Sẻ

Email Rác là thư mục mà Outlook nhận diện nó là thư rác. Bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc thư rác của Outlook để chặn hoặc đưa vào danh sách trắng những người gửi hoặc miền, hoặc nâng cấp tính năng lọc tự động và tự động xóa thư rác. Hãy xem cách sử dụng tính năng này qua bài viết của Followeek.

Truy cập Tùy chọn Email Rác

Bạn có thể truy cập các tùy chọn Email rác bằng cách nhấp vào Home > Junk.

Bốn tùy chọn hàng đầu sẽ chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn một thư trong một thư mục hoặc nếu bạn có một thư đang mở và bạn nhấp vào Message > Junk.

Tất cả các tùy chọn này cũng có sẵn từ menu ngữ cảnh khi bạn nhấp chuột phải vào thư.

Chúng tôi sẽ đề cập đến bốn tùy chọn hàng đầu trên menu này khi chúng tôi xem qua bài viết. Hiện tại, chúng tôi quan tâm đến “Junk E-mail Options” ở cuối trình đơn.

Nhấp vào tùy chọn này để mở bảng Junk Email Options.

Cài đặt cơ bản trên tab tùy chọn

Tab Tùy chọn trên cửa sổ Email Rác là nơi bạn có thể đặt các tùy chọn email rác của Outlook cho bất kỳ thư nào đến. Email được đánh dấu là rác được gửi trực tiếp đến thư mục Email rác và bạn có thể chọn cách Outlook đánh dấu email là rác. Theo mặc định, bộ lọc email rác được đặt thành “Không lọc tự động”, vì vậy chỉ những email từ những người gửi mà bạn đã cố tình thêm vào danh sách Người gửi bị chặn của mình mới kết thúc trong thư mục Email rác.

Bạn có thể chuyển sang “Low” để nhận được email rác rõ ràng hơn và cài đặt này phải đủ cho hầu hết mọi người. Nếu bạn muốn Outlook mạnh mẽ hơn, bạn có thể chuyển sang cài đặt “High”, nhưng điều này rất có thể sẽ chuyển một số email hợp lệ sang thư mục Email Rác, vì vậy bạn sẽ cần phải kiểm tra nó thường xuyên. Nếu một email hợp pháp được gửi đến thư mục Email Rác, bạn có thể tạo bộ lọc không xem email từ người gửi đó là thư rác bằng cách chọn thư và nhấp vào Home > Junk > Not Junk.

Một hộp xác nhận sẽ mở ra cho bạn biết thư sẽ được chuyển đến Hộp thư đến và cung cấp cho bạn tùy chọn để thêm người gửi vào danh sách Người gửi an toàn.

Quay lại Tùy chọn email rác, cấp cuối cùng bạn có thể chọn là “Safe Lists Only”. Điều này sẽ đánh dấu là thư rác bất kỳ thư nào từ người gửi hoặc miền không có trong danh sách Người gửi an toàn của bạn. Đây là một cài đặt rất hạn chế và bạn sẽ cần phải kiểm tra thư mục Email Rác của mình rất thường xuyên. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài thích hợp, bạn có thể đào tạo bộ lọc rác khá tốt, đặc biệt nếu bạn có lượng email thấp từ những người gửi không xác định.

Bên dưới các cấp bộ lọc là hai cài đặt bổ sung.

Đầu tiên trong số này, “Permanently delete suspected junk email instead of moving to the Junk Email folder”, là cài đặt có lẽ hữu ích nhất nếu bạn đã đặt bộ lọc của mình thành “No Automatic Filtering.”. Bộ lọc đó sẽ chỉ chuyển thư từ những người gửi trong danh sách Người gửi bị Chặn của bạn sang Thư rác và khi họ bị chặn, có thể xóa vĩnh viễn những email đó cũng được. Nhưng ở bất kỳ cấp độ lọc nào khác — đặc biệt là “High” hoặc “Safe Senders Only” —có khả năng rất cao là Outlook sẽ nhận ra “false positive” và đánh dấu một email hợp pháp là rác. Nếu email rác của bạn được đặt thành xóa vĩnh viễn thay vì chuyển đến thư mục Email rác, bạn sẽ mất email hợp pháp và không bao giờ biết nó đã ở đó. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bật cài đặt này trừ khi bạn chắc chắn về những gì mình đang làm.

Tùy chọn thứ hai, “Warn me about suspicious domain names in emails addresses (recommended)” là công cụ chống lừa đảo của Outlook và nó chỉ khả dụng (và sẽ được bật theo mặc định) nếu bạn bật tính năng lọc email rác. Điều này có nghĩa là chuyển từ “No Automatic Filtering” sang “Low”, “High” hoặc “Safe Senders Only”. Khi tùy chọn này được bật, Outlook sẽ bắt đầu lọc các email lừa đảo tiềm ẩn. Vì đây là một công cụ khá quan trọng, chúng tôi sẽ để Microsoft giải thích những gì nó sẽ làm.

Quản lý Người gửi An toàn

Tab tiếp theo, Người gửi An toàn, chứa danh sách các cá nhân và miền mà Outlook sẽ không bao giờ coi là email rác.

Nếu bạn nhấp vào Home > Junk > Not Junk cho một thư nằm trong thư mục Email Rác và chấp nhận tùy chọn thêm người gửi vào danh sách Người gửi An toàn, thì đây là nơi địa chỉ của họ sẽ kết thúc. Bạn cũng có thể đánh dấu người gửi là “an toàn” bằng cách nhấp vào Home > Junk > Never Block Sender  (hoặc Không bao giờ chặn miền của người gửi nếu bạn muốn tất cả email từ miền đó bỏ qua bộ lọc rác).

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng một địa chỉ hoặc miền cụ thể được thêm vào danh sách người gửi an toàn, hãy nhấp vào nút Add .

Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ nơi bạn có thể nhập địa chỉ hoặc miền sẽ được thêm vào.

Điều này là tốt cho một hoặc hai địa chỉ hoặc tên miền, nhưng khá mất thời gian nếu bạn có một số lượng lớn để thêm. Để làm mọi thứ nhanh hơn một chút, bạn có tùy chọn nhập danh sách người gửi và miền hoặc xuất danh sách người gửi và miền an toàn hiện có của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn nhập / xuất để thực hiện các thay đổi hoặc xóa hàng loạt. Xuất danh sách, thực hiện các thay đổi của bạn (hoặc xóa các mục nhập) trong trình soạn thảo văn bản mà bạn chọn và nhập danh sách mới. Quá trình Nhập không xóa các mục hiện có trước khi nhập các mục mới và nó coi các thay đổi là mục nhập mới (ví dụ: nếu bạn thay đổi mục nhập từ ebay.co.uk thành ebay.com, nó sẽ thêm ebay.com , thay vì thay thế ebay.co.uk), vì vậy bạn sẽ cần làm trống danh sách trước khi nhập danh sách đã sửa đổi của mình. Để thực hiện việc này, hãy chọn mục nhập trên cùng, giữ phím SHIFT và chọn mục nhập cuối cùng. Thao tác này sẽ chọn tất cả các mục trong danh sách. Sau đó, nhấp vào Xóa để xóa tất cả những người gửi an toàn đã sẵn sàng cho việc nhập của bạn.

Hai tùy chọn cuối cùng trên trang giúp bạn tự động thêm người gửi vào danh sách bằng cách đưa ra một số giả định hợp lý.

Bật “Also trust email from my Contacts” có nghĩa là thư từ một địa chỉ có trong danh bạ Outlook của bạn sẽ được cho qua mà không bị lọc thành email rác. Hiệu quả, điều này biến danh sách liên hệ của bạn thành danh sách Người gửi An toàn thứ hai mà bạn không cần phải tự thêm tất cả các địa chỉ vào danh sách Người gửi An toàn theo cách thủ công.

Chuyển sang “Automatically add people I mail to the Safe Senders list” có nghĩa là bất kỳ ai mà bạn gửi thư đều sẽ được coi là người gửi an toàn, trên cơ sở nhận được thư trả lời bạn đã gửi là điều bình thường. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì bạn có thể đang trả lời ai đó để yêu cầu họ ngừng gửi thư cho bạn (như thư hủy đăng ký), vì vậy tùy chọn này nên được sử dụng thận trọng.

Quản lý Người nhận An toàn

Tab tiếp theo, Người nhận an toàn, hơi khó hiểu. Bạn không có quyền kiểm soát cách người nhận sẽ xử lý thư của bạn, vì vậy bạn không thể làm như vậy. Nó không chặn bạn gửi thư đến bất kỳ địa chỉ nào trong danh sách. Vì vậy, nó để làm gì? Người nhận an toàn thực sự là danh sách mail mà bạn thuộc về. Thông thường, địa chỉ “Đến” cho danh sách gửi thư là tên của danh sách (ví dụ: [email protected]) và thêm địa chỉ này vào danh sách Người nhận An toàn đảm bảo rằng những email này không được coi là rác.

Nếu không, các tùy chọn giống như dành cho Người gửi an toàn. Bạn có thể đánh dấu danh sách gửi thư là “an toàn” bằng cách nhấp vào Home > Junk > Never Block this Group or Mailing List nếu bạn muốn email từ danh sách hoặc nhóm đó bỏ qua bộ lọc rác.

Chặn người gửi

Tab Người gửi bị Chặn là nơi bạn thêm các địa chỉ riêng lẻ hoặc toàn bộ tên miền mà bạn cho là thư rác. Mọi thứ được thêm vào đây sẽ chuyển thẳng đến thư mục Email Rác.

Các tùy chọn giống như dành cho Người gửi an toàn, với khả năng thêm, chỉnh sửa và xóa các mục nhập, cũng như nhập và xuất danh sách địa chỉ và miền. Bạn cũng có thể thêm người gửi hoặc miền của họ vào danh sách Người gửi bị chặn khi bạn chọn thư bằng cách đi tới Home > Junk > Block Sender

Bất kỳ email nào kết thúc trong thư mục Email Rác, cho dù từ những người gửi bị chặn hoặc do Outlook đã xác định rằng thư có thể là rác, sẽ có bất kỳ liên kết nào bị vô hiệu hóa và nội dung của thư được đặt thành văn bản thuần túy. Outlook hiển thị thông báo cho bạn biết điều này trong bất kỳ thư nào bạn mở từ thư mục Email Rác.

Ghi chú: Nếu bạn thêm người gửi vào cả danh sách Người gửi an toàn và Người gửi bị chặn, danh sách Người gửi an toàn sẽ được ưu tiên và email từ người gửi sẽ đến hộp thư đến của bạn.

Chặn các miền và mã hóa cấp cao nhất

Tab cuối cùng, Quốc tế, cho phép bạn chặn các miền và email cấp quốc gia bằng các mã hóa cụ thể.

Nhấp vào “Blocked Top-Level Domain List” để mở bảng điều khiển cùng tên. Điều này cho phép bạn chọn các miền quốc gia để chặn.

Ví dụ: nếu bạn muốn chặn email từ Andorra, bạn đánh dấu vào hộp kiểm “AD (Andorra)” và sau đó nhấp vào “OK”. Sau đó, Outlook sẽ coi thư từ một miền có đuôi “.ad” là thư rác.

Nếu bạn muốn chặn một khu vực địa lý cụ thể, bạn có thể chặn toàn bộ mã hóa bằng cách nhấp vào “Blocked Encodings List.”. Điều này cho phép bạn chọn mã hóa email để chặn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article

Windows 10’s Creators Update đã thêm một tính năng phát trực tiếp trò chơi mới. Bạn có thể truyền phát trò chơi của mình trong thời gian thực cho bạn bè mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào.

Tính năng này sử dụng dịch vụ Mixer của Microsoft, có tên ban đầu là Beam, cùng với gamertag Xbox của bạn. Sau đây, hãy đi chi tiết vào cách sử dụng và thiết lập trên PC của bạn.

Bước 1:: Định cấu hình cài đặt phát trò chơi

Trước khi bắt đầu Live-stream, bạn có thể định cấu hình cài đặt truyền phát trò chơi của mình bằng cách đi tới Settings > Gaming > Broadcasting in Windows.

Cài đặt mặc định sẽ hoạt động tốt, nhưng micrô và webcam của bạn bị tắt theo mặc định và sẽ không được đưa vào luồng. Đây là những gì các tùy chọn khác nhau làm:

 • Record audio when I broadcast: Âm thanh của trò chơi chỉ được phát nếu bạn bật tùy chọn này. Nếu bạn tắt tùy chọn này, bạn sẽ chỉ phát một video im lặng.
 • Audio quality: Chọn các mức chất lượng âm thanh khác nhau cho luồng của bạn nếu bạn đang ghi âm. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tùy chọn mặc định là 128kbps, vì nó mang lại sự cân bằng tốt giữa các yêu cầu về chất lượng và băng thông.

 • Turn on mic when I broadcast: Bật tùy chọn này để Windows thêm âm thanh từ micrô vào luồng của bạn. Bạn có thể nói và người xem sẽ nghe thấy giọng nói của bạn.
 • Use auto echo cancellation: Windows tự động cố gắng loại bỏ tiếng vọng từ micrô của bạn nếu bạn bật tùy chọn này.
 • Microphone volumeSystem volume: Điều chỉnh các thanh trượt này để kiểm soát âm lượng từ micrô và trò chơi của bạn.

 • Broadcast game audio only: Tính năng này được bật theo mặc định và khiến Windows chỉ phát âm thanh từ trò chơi bạn đang chơi — cũng như mọi âm thanh từ micrô của bạn, nếu nó được bật. Tắt tính năng này và Windows sẽ phát tất cả âm thanh đang phát trên PC của bạn.
 • Broadcast language: Tùy chọn này cho phép bạn cho biết ngôn ngữ bạn sẽ phát để người xem có thể tìm thấy các luồng bằng ngôn ngữ của họ.

 • Use camera when I broadcast: Bật tùy chọn này để Windows thêm hình thu nhỏ của video webcam của bạn vào luồng, cho phép người xem nhìn thấy bạn.
 • Camera: Chọn thiết bị webcam bạn muốn sử dụng.
 • Capture mouse cursor in broadcasts: Chọn xem có hiển thị con trỏ chuột trong luồng hay không.

Bắt đầu Live-stream

Để bắt đầu phát, hãy kích hoạt trò chơi bạn muốn chơi, sau đó nhấn Windows + G để mở Game Bar. Nhấp vào nút “Broadcast” trên thanh trò chơi. Bạn cũng có thể nhấn Windows + Alt + B để kích hoạt ngay tính năng này.

Các phím nóng này có thể được tùy chỉnh trên ngăn Settings > Gaming > Game bar pane.

Hộp thoại Broadcast  xuất hiện. Bạn đã hiển thị thẻ trò chơi Xbox Live và kênh Mixer của mình. Bạn cũng có thể chọn đưa âm thanh từ micrô và video từ webcam của mình vào đây. Để xem địa chỉ kênh của bạn nơi những người khác có thể xem bạn, hãy nhấp vào liên kết “Your channel“. Thao tác này sẽ mở trang web của kênh của bạn, sau đó bạn có thể chia sẻ trang này với bất kỳ ai bạn muốn.

Để bắt đầu phát trực tuyến, hãy nhấp vào “Start broadcast”.

Trong khi phát sóng, bạn sẽ thấy một cửa sổ trạng thái xuất hiện trên trò chơi.

Từ trái sang phải, các chỉ báo trạng thái xác nhận bạn đang ghi trực tiếp, hiển thị số lượng người xem hiện tại của bạn và đếm thời gian bạn đã phát trực tiếp. Các nút này cho phép bạn tạm dừng và tiếp tục luồng, ngừng phát sóng, bật hoặc tắt micrô và bật hoặc tắt webcam. Hai nút cuối cùng cho phép bạn xem các tin nhắn trò chuyện được liên kết với kênh của bạn và kéo cửa sổ trạng thái đến một vị trí khác trên màn hình của bạn.

Bài viết này đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa? Hãy để lại cảm nhận dưới comment để chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết thêm thắc mắc nhé!

Read Full Article

Nếu bạn đã có đăng ký Office 365, thì có thể có lúc bạn cần sự trợ giúp từ Microsoft. Đây là cách nhận hỗ trợ từ ứng dụng khách, từ ứng dụng web hoặc thông qua tài khoản Office 365 của bạn.

Trên máy tính của bạn

Trong bất kỳ ứng dụng nào — Outlook, Word, Excel, PowerPoint hoặc OneNote — nhấp vào Help > Contact Support.

Nút Liên hệ Hỗ trợ

Nhập chi tiết về vấn đề của bạn và sau đó nhấp vào “Get Help”.

Trường và nút Trợ giúp

Microsoft sẽ cố gắng đối sánh mô tả của bạn về vấn đề với các bài báo trợ giúp phù hợp, nhưng giả sử những bài báo này không hữu ích (và họ có thể thử trước) hãy nhấp vào “Talk to an agent“.

Một số bài viết trợ giúp có thể có và nút "Nói chuyện với đại lý"

Thao tác này sẽ mở ra một bảng điều khiển mới, nơi bạn có thể chọn “Live Chat” để nói chuyện với nhân viên hỗ trợ của Microsoft.

Nút Trò chuyện Trực tiếp

Họ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề của mình hoặc hướng dẫn bạn đến sự trợ giúp hoặc tài liệu đào tạo nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm điều gì đó.

Trong trình duyệt

Word, Excel và PowerPoint
Trong tệp Word, Excel hoặc PowerPoint, bấm File > Help > Help.

Tùy chọn Trợ giúp

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào “Contact support”.

Liên kết Liên hệ hỗ trợ

Thao tác này sẽ mở trang tài khoản của bạn, nơi bạn cần nhấp vào liên kết “Microsoft Support”.

Liên kết Hỗ trợ của Microsoft

Nhấp vào “Contact support” để mở cửa sổ tới Đại lý hỗ trợ ảo của Microsoft, nhân viên này sẽ cố gắng trợ giúp bạn. Nếu không thể, nó sẽ giúp bạn gặp với một người trực tiếp.

Liên kết Liên hệ hỗ trợ

Từ tài khoản Office 365

Hãy đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn, nhấp vào trình khởi chạy ứng dụng (chín dấu chấm ở góc trên cùng bên trái) rồi nhấp vào “Office”.

Tùy chọn Trình khởi chạy ứng dụng và Office

Nhấn vào “?” ở trên cùng bên phải của thanh menu, sau đó nhấp vào “Contact support”.

Liên kết Liên hệ hỗ trợ

Thao tác này sẽ mở trang tài khoản của bạn, nơi bạn cần nhấp vào liên kết “Microsoft Support”.

Liên kết Hỗ trợ của Microsoft

Nhấp vào “Contact support” để mở một cửa sổ tới Đại lý hỗ trợ ảo của Microsoft, nhân viên này sẽ cố gắng trợ giúp và nếu không thể, hãy cho bạn liên hệ với một người trực tiếp.


Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article

Nếu bạn sử dụng Windows Media Center trong Vista hoặc Windows 7, đôi khi có thể gây khó chịu khi nó quyết định tải xuống các bản cập nhật và lãng phí băng thông trong khi bạn đang làm việc khác. Ở đây, chúng ta hãy xem lịch trình các bản cập nhật trong một thời gian cụ thể.

Bạn có thể nhận thấy biểu tượng trên khay hệ thống cho bạn biết Windows Media Center đang cập nhật.

Để lên lịch cập nhật trong một thời gian cụ thể, hãy mở Media Center và đi tới Tasks Settings General Automatic Download Options. Sau đó, lên lịch thời gian bắt đầu và dừng để tải xuống các bản cập nhật.

3mc

Thật khó chịu khi WMC tải xuống các bản cập nhật nếu bạn đang làm việc trực tuyến và có kết nối chậm hơn. Điều này sẽ cho phép bạn vẫn nhận được các bản cập nhật mà không ảnh hưởng đến các hoạt động trực tuyến của bạn.

Read Full Article

Windows 10 không cung cấp cách nào để khôi phục Aero của Windows 7, Windows Media Center hoặc các tính năng rất được yêu thích khác. Tuy nhiên, vì một số lý do, có một cài đặt đăng ký ẩn sẽ kích hoạt lại giao diện điều khiển âm lượng cũ của Windows 7 trên Windows 10.

Điều khiển âm lượng mới có một tính năng mới thú vị để dễ dàng chuyển đổi thiết bị phát lại âm thanh và bạn sẽ từ bỏ điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm cho Windows 10 trông giống Windows 7 hơn (vì lý do nào đó), thì cách hack registry dưới đây sẽ làm được điều đó.

Chỉnh sửa Registry

Bạn sẽ phải chỉnh sửa Registry để thay đổi cài đặt này. Đây là cảnh báo tiêu chuẩn của chúng tôi: Registry Editor là một công cụ mạnh mẽ và việc lạm dụng nó có thể khiến hệ thống của bạn không ổn định hoặc thậm chí không thể hoạt động. Đây là một cách hack khá đơn giản và miễn là bạn tuân thủ các hướng dẫn, bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Điều đó nói rằng, nếu bạn chưa từng làm việc với nó trước đây, hãy cân nhắc đọc về cách sử dụng Registry Editor trước khi bắt đầu. Và chắc chắn sao lưu Registry (và máy tính của bạn!) Trước khi thực hiện thay đổi.

Đầu tiên, mở Registry Editor bằng cách nhấp vào Bắt đầu và gõ “regedit”. Nhấn Enter để mở Registry Editor và đồng ý với lời nhắc Kiểm soát tài khoản người dùng xuất hiện.

Điều hướng đến khóa sau trong thanh bên trái của cửa sổ Registry Editor:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion

Nếu đang sử dụng phiên bản Windows 10 mới nhất, bạn cũng có thể sao chép và dán dòng trên vào hộp địa chỉ ở đầu cửa sổ Registry Editor.

Nhấp chuột phải vào phím “CurrentVersion” và chọn Mới> Khóa.

Gọi tên nó MTCUVC và nhấn Enter.

Nhấp vào phím “MTCUVC” trong CurrentVersion để chọn nó. Nhấp chuột phải vào ngăn bên phải và chọn New> DWORD (32-bit) Value.

Đặt tên cho giá trị EnableMtcUvc. Đặt dữ liệu giá trị của nó thành 0, là mặc định.

Bây giờ bạn đã hoàn tất, vì vậy bạn có thể đóng cửa sổ Registry Editor. Khi bạn nhấp vào biểu tượng loa trong khu vực thông báo (còn được gọi là khay hệ thống), bạn sẽ thấy điều khiển âm lượng kiểu Windows 7. Bạn thậm chí không cần phải khởi động lại máy tính của mình.

Nếu bạn muốn hoàn tác các thay đổi của mình và lấy lại điều khiển âm lượng tiêu chuẩn của Windows 10, hãy quay lại vị trí này trong trình chỉnh sửa sổ đăng ký, nhấp chuột phải vào giá trị “EnableMtcUvc” mà bạn đã tạo và xóa nó.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article

Có rất nhiều lý do bạn có thể muốn làm mờ một số phần của ảnh trong Photoshop. Có thể bạn đang chia sẻ ảnh và bạn muốn ẩn danh một số người hoặc có thể bạn muốn khoe ảnh hộ chiếu của mình xấu đến mức nào mà không để lộ thông tin cá nhân. Dù lý do là gì, đây là cách làm mờ thứ gì đó trong Photoshop.

Mở hình ảnh bạn muốn làm mờ trong Photoshop. Tôi sẽ sử dụng bức ảnh này của tôi và một người bạn trên núi.

Chọn Công cụ Marquee từ Thanh công cụ hoặc bằng phím tắt M.

Vẽ vùng chọn xung quanh vùng ảnh bạn muốn làm mờ. Trong trường hợp này, đó là khuôn mặt bạn bè của tôi, nhưng nó cũng có thể là số hộ chiếu, địa chỉ của bạn hoặc bất cứ thứ gì khác.

Đi tới Filter> Blur> Gaussian Blur. Menu Gaussian Blur sẽ bật lên và bạn sẽ thấy bản xem trước về hiệu ứng mà nó có trên vùng đã chọn.

Quay bán kính lên cho đến khi nó làm mờ hoàn toàn khu vực bạn muốn.

Nhấp vào OK và hiệu ứng sẽ được áp dụng. Bây giờ bạn có thể lưu hình ảnh ẩn danh mới, độc đáo của mình.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article

Khi máy điều hòa không khí chạy trong mùa hè, nó có thể không nhất thiết phải hoạt động theo cách tối ưu hóa độ ẩm trong nhà của bạn. Với Nest Thermostat, bạn có thể ra lệnh cho máy điều hòa không khí làm mát ngôi nhà của bạn dựa trên mức độ ẩm. Sau đây là hướng dẫn của Followeek.

Bắt đầu bằng cách mở ứng dụng Nest trên điện thoại và chọn Máy điều nhiệt Nest trên màn hình chính.

IMG_1867_stomped

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy độ ẩm bên trong ngôi nhà của mình là bao nhiêu. Bạn muốn giữ nó trong khoảng 40-60%. Cao hơn nữa bạn có thể làm nấm mốc phát triển, và thấp hơn nữa có thể làm khô da và làm hỏng đồ nội thất bằng gỗ.

IMG_1868_stomped

Nếu độ ẩm trong nhà của bạn hơi cao, Nest của bạn có một tính năng để giải quyết vấn đề này và bạn có thể truy cập tính năng này từ biểu tượng bánh răng cài đặt ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

IMG_1868.1_stomped

Trên trang tiếp theo, hãy nhấn vào “Nest Sense”.

IMG_1869_stomped

Tiếp theo, chọn “Cool to Dry”.

IMG_1870_stomped

Chỉ cần nhấn vào công tắc bật tắt bên cạnh chiếc lá xanh để bật.

IMG_1871_stomped

Tất nhiên, nếu thiết bị điều hòa không khí của bạn đã có tính năng hút ẩm, bạn có thể không cần bật Chế độ Cool to Dry, nhưng nếu không, Nest Thermostat có thể đóng thay thế tốt. Tính năng này sẽ bật điều hòa không khí nếu độ ẩm tăng trên 70% trong nhà của bạn, bất kể bạn đã cài đặt ở mức nào. Tuy nhiên, có giới hạn. Nó sẽ chỉ mát đến 75 ° F hoặc thấp hơn 5 ° F so với nhiệt độ cài đặt của bạn – tùy theo nhiệt độ nào cao hơn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article

Windows 8 sẽ mang đến rất nhiều tính năng mới và thú vị cho môi trường điện toán Windows, một trong số đó sẽ là Hyper-V. Để chạy Hyper-V bộ xử lý của bạn phải hỗ trợ Second Level Address Translation (SLAT). Sau đây là cách kiểm tra xem liệu CPU của bạn có hỗ trợ SLAT hay không.

SLAT là gì?

Second Level Address Translation là một công nghệ được giới thiệu trong cả bộ vi xử lý Intel và AMD. Cả hai công ty đều gọi phiên bản công nghệ của họ bằng những cái tên khác nhau, phiên bản của Intel được gọi là EPT (Extended Page Tables) và AMD gọi của họ là RVI (Rapid Virtualization Indexing). Intel đã giới thiệu Bảng trang mở rộng trong các bộ xử lý của mình được xây dựng trên kiến ​​trúc Nehalem, trong khi AMD chỉ giới thiệu RVI trong thế hệ thứ ba của bộ xử lý Opteron có tên mã là Barcelona. Hyper-V sử dụng điều này để thực hiện nhiều chức năng quản lý bộ nhớ máy ảo hơn và giảm chi phí dịch các địa chỉ vật lý của khách sang địa chỉ vật lý thực. Bằng cách này, thời gian CPU Hypervisor giảm đáng kể và tiết kiệm được nhiều bộ nhớ hơn cho mỗi máy ảo.

Cơ chế hoạt động SLAT

Bộ xử lý có Translation Lookaside Buffer (TLB) hỗ trợ dịch địa chỉ bộ nhớ ảo sang bộ nhớ vật lý. TLB là bộ nhớ đệm trên bộ xử lý có chứa các ánh xạ được sử dụng gần đây từ bảng trang. Khi cần dịch địa chỉ ảo sang địa chỉ vật lý, TLB sẽ kiểm tra bộ nhớ cache của nó để xác định xem nó có chứa thông tin ánh xạ hay không. Nếu TLB chứa một kết quả phù hợp, địa chỉ bộ nhớ vật lý sẽ được cung cấp và dữ liệu được truy cập. Nếu TLB không chứa bản ghi, lỗi trang xảy ra và Windows sẽ kiểm tra bảng trang để tìm thông tin ánh xạ. Nếu Windows tìm thấy một ánh xạ, nó sẽ được ghi vào TLB, quá trình dịch địa chỉ diễn ra và sau đó dữ liệu được truy cập. Do bộ đệm này, chi phí của các hypervisor về cơ bản được giảm xuống đáng kể.

Cách kiểm tra CPU có SLAT hay không?

Để tìm hiểu xem bộ xử lý của bạn có hỗ trợ SLAT hay không, bạn sẽ cần tải xuống bản sao của CoreInfo (xem liên kết ở cuối). Khi bạn đã tải xuống, bạn sẽ cần phải giải nén nó. Bạn nên giải nén nó để coreinfo nằm trong thư mục gốc của ổ C: .

Bạn cần mở command prompt nâng cao, đọc “run as administrator“.

Bây giờ bạn sẽ cần điều hướng đến C: Drive, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhập “cd c: ”

Để xem bộ xử lý của bạn có hỗ trợ SLAT hay không, bạn sẽ cần chạy “coreinfo.exe -v”. Trên Intel nếu bộ xử lý của bạn hỗ trợ SLAT, nó sẽ có một asterix trong hàng EPT. Điều này được nhìn thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Trên AMD nếu bộ xử lý của bạn hỗ trợ SLAT, nó sẽ có một asterix trong hàng NPT.

Nếu bộ xử lý của bạn không hỗ trợ SLAT, bạn sẽ thấy một dấu gạch ngang trong các hàng EPT hoặc NPT.

Bạn có thể tải xuống CoreInfo tại đây.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article

Word 2013 hiện bao gồm một bảng soát lỗi mới. Khi bạn mở một tài liệu có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, biểu tượng Soát lỗi trên thanh trạng thái hiển thị thông báo “Đã tìm thấy lỗi soát lỗi. Nhấp để sửa”. ”

Ở phía bên trái của Thanh trạng thái ở cuối cửa sổ Word, một biểu tượng sách sẽ hiển thị. Nếu có dấu “x” trên biểu tượng, thì tài liệu của bạn đã có lỗi soát lỗi (lỗi chính tả và / hoặc ngữ pháp). Nhấp vào biểu tượng để mở Bảng kiểm lỗi. Sau đây, hãy tìm hiểu chi tiết hơn tính năng mới này cùng Followeek trong bài viết này.

01_proofing_panel_icon_on_status_bar

Các lỗi chính tả được biểu thị bằng gạch dưới màu đỏ.

01a_spelling_line_under_word

Bảng Soát lỗi hiển thị ở bên phải tài liệu hiển thị lỗi đầu tiên xảy ra sau vị trí của con trỏ. Nếu đó là lỗi chính tả, tiêu đề của bảng là “Chính tả“. Ba nút hiển thị ở đầu bảng điều khiển. Nhấp vào “Bỏ qua” để bỏ qua lỗi hiện tại và chuyển sang lỗi tiếp theo. Nếu bạn muốn bỏ qua tất cả các lần xuất hiện của lỗi hiện tại trong tài liệu, hãy nhấp vào “Bỏ qua tất cả”. Để chấp nhận từ được gắn cờ là viết đúng chính tả và thêm từ đó vào từ điển người dùng Office, hãy nhấp vào “Thêm”. Từ đó sẽ không bị gắn cờ là lỗi nữa.

Để chấp nhận một sửa chữa được đề xuất, hãy chọn nó trong danh sách và nhấp vào “Thay đổi”. Để chấp nhận cách sửa được đề xuất và áp dụng thay đổi cho tất cả các lần xuất hiện lỗi này trong tài liệu, hãy chọn cách sửa trong danh sách và nhấp vào “Thay đổi tất cả”.

LƯU Ý: Khi bạn nhấp vào “Thay đổi”, Word sẽ tự động chuyển đến lỗi tiếp theo trong tài liệu của bạn.

02_clicking_change

Nếu bạn di chuyển con trỏ đến một phần khác của tài liệu trong khi Bảng Soát lỗi đang mở, nút “Tiếp tục” sẽ hiển thị. Nhấp vào nút này để tiếp tục tìm kiếm lỗi từ vị trí con trỏ hiện tại.

03_clicking_resume

Khi bạn đã sửa tất cả các lỗi trong tài liệu, hộp thoại sau sẽ hiển thị. Nhấp vào “OK” để loại bỏ nó.

04_spelling_check_complete

Khi không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp trong tài liệu của bạn, dấu kiểm sẽ hiển thị trên biểu tượng cuốn sách trong Thanh trạng thái và “Không có lỗi soát lỗi” hiển thị khi bạn di chuột qua biểu tượng.

05_no_proofing_errors

Có thể đôi khi bạn muốn để lại ngữ pháp không chính xác, chẳng hạn như khi bạn đang viết một câu chuyện hoặc cuốn sách và các nhân vật của bạn đang nói bằng cách sử dụng ngữ pháp sai. Nếu bạn không muốn sửa lỗi ngữ pháp, hãy nhấp vào “Bỏ qua”. Để chấp nhận sửa đổi được đề xuất, hãy chọn chỉnh sửa từ danh sách và nhấp vào “Thay đổi”. Một lần nữa, Word lại chuyển đến lỗi tiếp theo trong tài liệu.

06_grammar_check

Để đóng Bảng kiểm lỗi, hãy nhấp vào nút “X” ở góc trên bên phải của bảng.

07_closing_proofing_panel

Nếu bạn đã bỏ qua các từ hoặc cụm từ không chính xác mà bạn muốn sửa, bạn có thể dễ dàng tìm lại các lỗi này bằng cách yêu cầu Word kiểm tra lại tài liệu. Để làm điều này, hãy nhấp vào tab “Tệp”.

08_clicking_file_tab

Trên màn hình hậu trường, nhấp vào “Tùy chọn” trong danh sách các mục ở bên trái.

09_clicking_options

Trên hộp thoại “Tùy chọn Word”, nhấp vào “Soát lỗi” trong danh sách các mục ở bên trái.

10_clicking_proofing

Trong phần “Khi sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong Word”, hãy nhấp vào nút “Kiểm tra lại tài liệu”.

11_clicking_recheck_document

Nhấp vào “” để đặt lại trình kiểm tra chính tả để bạn có thể kiểm tra lại các lỗi bạn đã bỏ qua trước đó.

12_reset_spell_checker_dialog

Nút “Kiểm tra lại tài liệu” chuyển sang màu xám. Nhấp vào “OK” để đóng hộp thoại “Word Options”.

13_clicking_ok

Để kiểm tra lại tài liệu của bạn xem có lỗi chính tả và ngữ pháp hay không, hãy nhấp vào tab “Xem lại“.

14_clicking_review_tab

Trong phần “Soát lỗi”, hãy nhấp vào “Chính tả & Ngữ pháp”.

15_clicking_spelling_and_grammar

Kiểm tra “Chính tả & Ngữ pháp” bắt đầu và các lỗi bạn đã bỏ qua trước đó được tìm thấy lại, cho phép bạn sửa chúng.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể nhấn F7 để mở ngăn Kiểm lỗi và bắt đầu kiểm tra chính tả và ngữ pháp.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article

Nếu máy MAC của bạn có dấu hiệu bị chậm vì mở quá nhiều tác vụ hoặc số lượng ứng dụng nền không ngừng gia tăng. Bạn có thể sử dụng giải pháp đó chính là nâng cấp thêm RAM cho thiết bị của mình. Tuy nhiên, nâng cấp RAM cho MAC không hề đơn giản như các thiết bị Windows. Dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra xem liệu máy tính của bạn có thể nâng cấp hay không? Hãy khám phá ngay cùng Followeek.

Kiểm tra mã Macbook

Để tìm hiểu chính xác máy Mac bạn có, hãy nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái của thanh menu, sau đó chọn lệnh “About This Mac”.

Trên tab Overview, bạn sẽ thấy kiểu máy Mac chính xác của mình. Tôi đã có MacBook Pro (Retina, 15 inch, giữa năm 2015).

Liệu máy Macbook của bạn có thể nâng cấp?

Các kiểu máy khác, như các kiểu iMac 21,5 ”mới nhất, yêu cầu bạn tháo màn hình và bảng mạch logic — một quá trình sẽ mất ít nhất vài giờ. Hiện tại, bạn có thể tự nâng cấp RAM cho các mẫu Macbook sau:

 • MacBook Core 2 Duo
 • MacBook Unibody
 • MacBook Pro 13 ”(Giữa năm 2009 đến giữa năm 2012)
 • MacBook Pro 15 ”(Cuối năm 2008 đến giữa năm 2012)
 • MacBook Pro 17 ”(Tất cả kiểu máy)
 • iMac 17 ”(Tất cả kiểu máy)
 • iMac 20 ”(Tất cả kiểu máy)
 • iMac 21.5 ”(Tất cả kiểu máy)
 • iMac 24 ”(Tất cả kiểu máy)
 • iMac 27 ”(Tất cả kiểu máy)
 • Mac Mini (Giữa năm 2010-Cuối năm 2012)
 • Mac Pro (Tất cả kiểu máy)

Thật không may, trong vài năm gần đây, Apple đã thực hiện việc hàn RAM vào bo mạch chủ của máy tính – đặc biệt là trên máy tính xách tay. Bạn hiện không thể tự nâng cấp RAM trong các kiểu máy Mac sau:

 • iMac Pro (Tất cả kiểu máy)
 • Retina MacBook (Tất cả kiểu máy)
 • MacBook Air 11 ”(Tất cả kiểu máy)
 • MacBook Air 13 ”(Tất cả kiểu máy)
 • MacBook Pro 13 ”với Màn hình Retina (Tất cả các kiểu máy)
 • MacBook Pro 13 ”với Touch Bar (Tất cả kiểu máy)
 • MacBook Pro 15 ”với Màn hình Retina (Tất cả các kiểu máy)
 • MacBook Pro 15 ”với Touch Bar (Tất cả kiểu máy)

Cách nâng cấp RAM trong máy Mac

Truy cập iFixit và tìm hướng dẫn cho kiểu máy Mac của bạn. Và hiển nhiên, bạn sẽ không tìm thấy hướng dẫn cho các kiểu máy không cho phép bạn nâng cấp RAM. Mỗi hướng dẫn có liên kết đến tất cả các thành phần và công cụ bạn cần để thực hiện công việc.

Bạn có thể thấy bên dưới rằng nâng cấp RAM trong iMac 27 ”là một công việc đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là mở bảng điều khiển truy cập, tháo các mô-đun RAM hiện có, thêm các mô-đun mới của bạn và sau đó thay thế bảng điều khiển. Toàn bộ sự việc chỉ mất chưa đầy năm phút.

Và khi bạn đã cài đặt RAM mới, máy Mac của bạn sẽ khởi động như bình thường.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Read Full Article