Gộp 2 layer thành 1 layer trong photoshop (how merge two layer in photoshop)

Rate this postGộp 2 layer thành 1 layer trong photoshop (how merge two layer in photoshop).

Tìm hiểu photoshop cơ bản, gộp 2 hay nhiều layer thành 1 layer mới, gọn nhẹ bảng layer trong photoshop.

#merge2layer #photoshop #gop2layertrongphotoshop

Tag: phím tắt gộp layer trong photoshop, basic photoshop, photoshop, merge layer

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://thoidaicongnghe.com/mobile

Nguồn: https://thoidaicongnghe.com

You might also like